Even voorstellen

“Ik hoor je, ik zie je, ik help je. Op de manier die past bij jou.” – Familiepraktijk Martine

Wie ben ik?

Ik ben Martine Scholtz, geboren in 1975 te Nijmegen. Ik woon samen en heb drie kinderen. Ik vorm een samengesteld gezin met mijn partner en hij heeft twee kinderen.

Met mijn theoretische achtergrond, werkervaring, drive en enthousiasme wil ik (samengestelde)gezinnen helpen in het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden bij hun hulpvragen. Ik ben mij heel bewust van de complexe en gespannen situatie, waarin ouders en kinderen soms al heel lang zitten. Ik werk hierin graag samen met andere hulpverleningsorganisaties om zo het beste resultaat te behalen voor het hele gezin.

“Ik hoor je, ik zie je, ik help je. Op de manier die bij jou  past” – Familiepraktijk Martine

Opleiding en werkervaring

In 1996 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Eindhoven als maatschappelijk werkster. Daarna heb ik verschillende aanvullende opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van gezinsondersteuning en ontwikkelingspsychologie. In 2018 heb ik mijn post hbo ‘Systeem therapeutisch werken’ afgerond. In 2019 heb ik de opleiding tot schip behandelaar afgerond. In 2020 heb ik trainingen gevolgd in ouderonthechting en parallel ouderschap. Sinds 2023 mag ik mijzelf ook Eft relatietherapeut noemen. Ik vind het belangrijk om op de hoogte te blijven van actuele veranderingen, daarom blijf ik mijzelf ontwikkelen en volg ik trainingen.

Ik heb vanaf 1996 op verschillende plekken in de jeugdhulpverlening gewerkt. Ik heb gewerkt als: pedagogisch medewerker,  gezinsvoogd, ambulant gezinsondersteuner en onderzoeker bij Veilig Thuis. In deze laatste functie heb ik mij vooral bezig gehouden met complexe scheidingsproblematiek. Daarnaast heb ik tot voor kort gewerkt als crisisinterventor bij spoedeisende zorg van Jeugdbescherming Gelderland. Kortom ik heb ruime ervaring in het werken met kinderen en hun ouders in complexe opvoedings- en/of scheidingssituaties.

Beroepsverenigingen

Ik ben lid bij de Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapeuten (NVRG) als systeemtherapeutisch werker. Daarnaast ben ik geregistreerd   als gezinsprofessional bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Als schipbehandelaar heb ik een licentie bij de maatschap van rouwtherapeuten. 

“Ik hoor je, ik zie je, ik help je. Op de manier die bij jou past.” – Familiepraktijk Martine

Verwijzing/kosten

De gezinsbehandeling vanuit Familiepraktijk Martine is ingekocht door de gemeentes Rivierenland en Bommelerwaard en wordt vergoed vanuit de jeugdwet.

De zorg is daarom is kosteloos. Daarvoor is wel een verwijzing nodig van de huisarts, het wijkteam, de jeugdarts of een (gezins)voogd.

Samenwerking/ Kwaliteit

Familiepraktijk Martine werkt samen met de volgende onderaannemers:

* Psychologenpraktijk Thuja park, Marieke Keijzer

* Egt werkt,  Ank Reijnen – van Egtelen.

* VKG coaching, Kelly Kluft

Om de kwaliteit van de zorgverlening optimaal te waarborgen heeft Familiepraktijk Martine intervisie samen met een  GZ psycholoog. 

Familiepraktijk Martine heeft een HKZ certificering.